Przegląd kominów

Przegląd kominów przez uprawnionego mistrza kominiarskiego

Zgodnie z Prawem Budowlanym właściciel domu ma obowiązek raz w roku zlecić kontrolę komina. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinna przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarstwo. Należy przy tym także pamiętać, że kontrolę taką przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespół pod kierunkiem osoby uprawnionej – mistrza kominiarskiego. Nasz zakład kominiarski dokonuje przeglądów kominiarskich w ramach stałej współpracy, jak również jednorazowych zleceń.

Przegląd kominów – zakres prac

Okresowy przegląd przewodów kominowych oferowany przez nasz zakład kominiarski obejmuje:

 • badanie drożności przewodów kominowych
 • badanie prawidłowości podłączeń, w tym:
  • ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego
  • stan techniczny drzwiczek rewizyjnych
  • stan techniczny łączników, rur zapiecowych
  • prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych i wielkość ich powierzchni chłonnej
 • badanie prawidłowości ciągu kominowego
 • badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych
 • prawidłowości wylotów przewodów
 • badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów itp., ław kominiarskich
 • badanie szczelności przewodów kominowych
 • ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców

Po wykonaniu przeglądu komina wykonujemy protokół z przeglądu, który zawiera szkic przewodów kominowych wraz z opisem ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli podczas przeglądu wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości z działaniem przewodów, nasi kominiarze zaproponują Państwu najbardziej optymalne sposoby ich usunięcia. Doradztwo to jest całkowicie bezpłatne.

Podstawa prawna

Art. 62 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1409).