Czyszczenie kominów

Czyszczenie przewodów kominowych – sprawnie i solidnie

Regularne czyszczenie przewodów kominowych to gwarancja bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników. Nasz zakład kominiarski oferuje pełen wachlarz usług w tym zakresie. Wykonujemy:

  • kompleksowe czyszczenie wszystkich rodzajów przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych
  • czyszczenie kominów wolnostojących
  • czyszczenie wszelkiego rodzaju palenisk, urządzeń grzewczych, pieców, rur kominowych itp.
  • czyszczenie gruzu z przewodów kominowych, tzw. odgruzowywanie oraz usuwanie gniazd ptasich
  • czyszczenie mechaniczne i usuwanie twardej szklistej sadzy.

Udrażnianie i czyszczenie kominów – najwyższa jakość usług

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów każdy właściciel budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, zobowiązany jest do regularnego usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych:

  • 4 razy w roku – przewody dymowe – budynki opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym
  • 2 razy w roku – przewody spalinowe – budynki opalane gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym
  • 1 raz w roku – przewody wentylacyjne

Usługi kominiarskie – doświadczeni kominiarze z profesjonalnym sprzętem

Oferujemy sezonowe czyszczenie kominów, czyli przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, jak również w trakcie trwania sezonu. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, m.in. szczotkami obrotowymi i nowoczesnymi wałkami rotacyjnymi, które pozwalają na czyszczenie przewodów kominowych, nawet w trudno dostępnych miejscach. Dzięki temu możemy zagwarantować, że czyszczenie zostanie przeprowadzone solidnie i dokładnie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U.Nr 109 poz. 719)